došikovat dok. 1. ob. (co, koho komu) opatřit, dohodit: d. někomu místo; došikovali mu nevěstu 2. nář. (koho, co kam) dopravit: snad nás zpátky došikuje (Něm.)