železnice, -e ž. 1. dálkový dopravní prostředek, jehož spojené vozy tažené lokomotivou se pohybují po ocelových kolejích; zařízení sloužící této dopravě; dráha 2: hustá síť ž-c; stavba silnic a ž-c; podzemní ž.; městská, státní, soukromá ž.; neštěstí na ž-i; být zaměstnán u ž. (ob., Herrm.); tudy vede, probíhá ž.; musíš tou cestou až za ž-i (K. Čap.) za železniční trať; žel. parní, elektrická, elektrifikovaná ž.; úzkorozchodná ž. †2. železniční vlak: vsednout na ž-i (Herb.); rachoty ž. (Pujm.) †3. železárna (A. Mar.) †4. skladiště na železo (Č. lid)