Adam, -a m. podle bibl. podání jm. prvního člověka: stvoření A-a; A. a Eva v ráji; začínat od A-a od počátku; stál tu v rouše A-ově nahý; A-ův syn člověk, hříšný tvor; A-ovo pokolení, plémě lidé; lepší Tomáš než A. (přísloví) je lépe dostat než dát; A-ovo jablko 1) vyvýšenina na přední straně hrtanu, tzv. ohryzek; 2) plod pompelu, grapefruit; adam, -a m. (1. mn. -ové) vůbec člověk, (zvl. muž), obyč. nahý; naháč: těla koupajících se a-ů; zdrob. Adámek, adámek, -mka, Adámeček, adámeček, -čka m.