Albánie [-ny-], -e ž. stát na západním pobřeží Balkánského poloostrova; Albánec, -nce m. (Albánka, -y ž.); albánský příd.: a. národ, jazyk; a-á krajina; A-á lidová republika