Bulhar, -a m. (Bulharka, -y ž.) příslušník jihoslovanského národa obývajícího Bulharsko; Bulharsko, -a s. stát ve východní části Balkánského poloostrova u Černého moře; bulharský příd.: b. jazyk; b-á literatura; b-á vláda; B-á lidová republika; přísl. bulharsky