Evropa, -y ž. jeden z dílů světa: střední E.; východní (západní) E., přen. státy socialistického (kapitalistického) tábora v této části Evropy, Evropan, -a (1. mn. -é) (†Evropejec, -jce) m. (Evropanka, -y ž.) obyvatel Evropy; přen. člověk vědomý své evropské příslušnosti, mající evropský rozhled, zvl. kulturní, n. usilující o něj (Muk. aj.); evropský (†evropejský) příd.: e-é země, národy, státy, jazyky; e-á kultura; vědec e-ého významu, formátu; mít e. rozhled; překonat e. rekord (sportovní); biol. e-é organismy vyskytující se v Evropě; bot. brambořík e.; kopytník e.; zool. bobr e.; jiřička e-á; přísl. evropsky, podst. evropskost, -i ž., evropství, s. evropanství