Izrael, -e m. (živ.) 1. bibl. jm. starozákonního patriarchy, syna Izákova: syn I-e žid 2. kniž. Žid; (v náb. smyslu) žid: hněv I-e (Čech) židů; Izrael (dř. ps. též Israel), -e m. (neživ.) stát v Přední Asii na východním pobřeží Středozemního moře: vyslanec I-e, státu I.; Izraelec, -lce m. obyvatel Izraele; izraelský příd.: židovské kmeny i-é a judské; i-é vyznání židovské; – i-á vláda státu Izrael