Japonsko, -a s. stát zaujímající skupinu ostrovů u východoasijského pobřeží; Japonec, -nce (†Japan v. t., †Japanec, -nce) m. (Japonka v. t., †Japanka v. Japan) příslušník národa obývajícího Japonsko; expr. zdrob. *Japoneček, -čka m.: Japončík v. t.: japonský (†japanský, Pal.) příd.: j. národ, jazyk; j. císař; j-é přístavy; j-á keramika; j. porcelán; J-é moře; přen. dostávat j-ou mzdu nízkou; zbož. j. lak, vosk; zool. krab j.; bot. kopretina j-á; prvosenka j-á; funkie j-á; přísl. japonsky (†japansky): mluvit j. japonštinou; j. šikmé oči jako má Japonec