Jaroslav, -a m. (Jaroslava, -y ž.) osobní jm.; expr. zdrob. Jaroslávek, -vka m. (Jaroslávka, -y ž.); v. též Jára, Jaroš, Jarouš aj.