Kanada, -y ž. britské dominium v Severní Americe; ---kanada, -y ž. 1. poněk. zast. sport. slang. kanadský (tj. lední) hokej: hraje skvěle k-u 2. hovor. expr. nesmyslný žert; šprým, vtip, švanda, legrace: vymýšlet k-y; to vám byla k.!; Kanaďan, -a m. (1. mn. -é) (Kanaďanka, -y ž.); kanadský příd. ke Kanada, kanada: k-á jezera; k-ští lovci; k-á jízdní policie; k. hokej (poněk. zast.) lední; sport. k-é saně zvlášť upravené pro dopravu raněných (v horách); bot. topol k.; zool. bobr k.; zbož. k. balzám terpentýn získávaný ze severoamerických jehličnatých stromů, užívaný v optice k slepování čoček a v lékárnictví jako přísada do mastí; – hovor. expr. k. žertík nečekaný, ostrý, hrubšího zrna