Krkonoše, -noš (zast. -šů) m. pomn. (3. -ům, -ím, 7. -emi, -i) horstvo na severovýchodních hranicích Čech; krkonošský příd.: k-é hřebeny; k-šští horalé; bot. zvonek k.