Merkur, -a m. 1. (v řím. mytol.) bůh obchodu a posel bohů 2. hvězd. jedna z oběžnic sluneční soustavy (první co do vzdálenosti od Slunce)