Praha, -y ž. hlavní město Československé socialistické republiky; hlavní město Čech: založení Prahy; stověžatá P.; matička P.; stará P.; Velká P. (dř.) úřední název celého městského celku Prahy po spojení s původními předměstími; okres Praha-západ; (nádraží) Praha-střed; Praha-hlavní nádraží; přen. byla tam celá P. mnoho pražských občanů; hovor. je na něm vidět Prahu vliv pražského prostředí; nář. ukrojil teninkou skývičku, Prahu by bylo vidět (Hol.) velmi tenkou; u nás byla jeho P. (Něm.) místo, kde rád pobýval; obl. už jsme z Prahy doma (Mor.) teď tomu rozumím, takové to tedy je; Pražan (1. mn. -é), ob. Pražák (6. mn. -cích), -a m. (Pražanka, ob. Pražačka, řidč. Pražka, -y ž.); expr. zdrob. Pražáček, -čka (mn. 1. -čkové, -čci, 6. -čcích), Pražánek, -nka (mn. 1. -nkové, -nci, 6. -ncích) m.; pražský v. t.; v. též pražan