Slovensko, -a s. 1. východní územní část Československé socialistické republiky, obývaná Slováky: industrializace S-a; Komunistická strana S-a (zkr. KSS) 2. Moravské S. Slovácko 1; slovenský v. t.