Václav (†Vácslav Pal., Wint.), -a m. osobní jm. mužské: kníže V.; bylo to kolem V-a svátku Václava, 28. září; václavský (†vácslavský Třeb.) příd.: v-é posvícení; v-é počasí okolo svátku Václava, jasné, slunné; V-é náměstí (v Praze); v. též Váša, Vašek, Véna, Venouš ap.