Varšava, -y ž. hl. město Polské lidové republiky; Varšavan, -a m. (1. mn. -é) (Varšavanka, -y ž.); varšavský příd.: polit. V-á smlouva dohoda evrop. social. států o vzájemné pomoci v případě napadení (uzavřená ve Varšavě r. 1955)