Vatikán [-ty-], -u m. (6. j. -ě, -u) 1. sídlo papeže; papežský stát (uvnitř Říma): papež sídlí ve V-ě; – politika V-u 2. papežský úřad; zast. (2. j. též -a) papež: klatba vyhlášená V-em; – zast. V-a římského ruka (Koll.); vatikánský příd. k 1: V. stát, V-é Město Vatikán 1; v-á politika, diplomacie; v. rozhlas