Vltava, -y ž. řeka v Čechách: soutok V-y a Labe; Studená V.; Týn nad V-ou, Kamýk nad V-ou (zkr. n. Vlt.); zlatá kaplička nad V-ou Národní divadlo; expr. dítě křtěné V-ou v Praze narozené; křtít (pivo) V-ou (Wint.) míchat s vodou; vltavský příd.: v-é břehy; v-é nábřeží; V-á ulice (v Praze)