abeceda, -y ž. 1. soubor všech písmen zprav. latinského písma, užívaných v někt. jazyce, v ustáleném pořádku (nazv. podle prvních písmen): a. latinská, česká; a. řecká alfabeta; a. ruská azbuka; vyvolávat žáky podle a-y 2. hovor. základní poznatky, pravidla, praktiky některého oboru: začít od a-y od základu, od začátku; probrat vše od a-y; zasvětit do a-y divadelního umění