abonent, -a m. (abonentka, -y ž.) (z fr.) předplatitel: a. novin, divadelních představení, koncertů; abonentní příd. předplatní: a. lístek; a. představení, koncert pro abonenty, předplatitelský; a. obecenstvo stálé, z řad abonentů; abonentský příd. předplatitelský: a. systém představení