abortivní [-ty- i -tý-] příd. med. způsobující potrat; násilně přerušující chorobný pochod: a. účinek léku; – a. léčba vedoucí k rychlému zdolání choroby