abrase [-ze], abraze, -e ž. (z lat.) med. výškrab; geol. plošné obrušování skalního dna pohybem vody mořské n. říční; abrasivní [-zi- i -zí-], abrazívní, abrasní [-az-], abrazní příd.: geol. a. činnost vln; a. terasy