absence [-pse-], -e ž. (z lat.) nepřítomnost; nedostavení se (do práce, do školy atd.): zastupovat funkcionáře v případě jeho a.; boj proti a-i; mít mnoho a-í; neomluvená a.; absenční příd.