absentismus [-psentyz-], -mu m. (z lat. zákl.) časté bezdůvodné zameškávání práce: snížit procento a-u