absolutismus [-tyz-] (dř. též -ism), -mu m. (z lat. zákl.) státní zřízení, forma vlády s neomezenou mocí panovníkovou; absolutní monarchie: v době Bachova a-u; přen. a. muže v rodině