abstinence [-ty-], -e ž. (z lat.) (od čeho, v čem) zdržování se požitků, zvl. pití lihovin, užívání narkotik ap.; neúčast při něčem; zdrženlivost: zachovávat úplnou a-i; a. od kouření; pohlavní a.; zř. a. českých poslanců na říšském sněmu; abstinenční příd.: a. politika; a. příznaky