abstinent [-ty-], -a m. (abstinentka, -y ž.) (z lat.) kdo se zdržuje požitků, zvl. pití lihovin, užívání narkotik ap.: klub a-ů; být, stát se a-em; abstinentský příd.: a-á společnost