absurdita [-dy-], -y ž. (z lat.) řidč. něco absurdního, nesmyslného; absurdnost, nesmyslnost: pocit nicoty a a-y; říše nemožností a a-it