abulie [-bú-], -e ž. (z řec.) nedostatek vůle; nerozhodnost: trpět a-í; stav a.; propadat a-i