abundance, -e ž. (z lat.) kniž. nadbytek, hojnost, početnost; abundantní příd.