acetyl, -u m. (6. j. -u) (z lat. zákl.) chem. jednomocný radikál kyseliny octové; acetylový příd.: a. zbytek