adaptér, -a m. (z lat. zákl.) řidč. kdo provádí adaptaci: a. románových a divadelních předloh; adaptér, -u m. název pomocných přístrojů (zejm. v radiové, gramofonové a fotografické technice), jimiž se přizpůsobuje určité zařízení pro rozsáhlejší použití, než bylo původní