adekvátní příd. (z lat.) (čemu) přiměřený, shodný, souhlasný (s čím): vědomí je a-m odrazem bytí; a. jazykové prostředky; a. výraz; a. překlad, tlumočení přibližně stejných hodnot jako originál; fyziol. a. podnět vedoucí k podráždění určitého smyslového orgánu, který je pro něj přizpůsoben (např. oko pro světelný paprsek); přísl. adekvátně; podst. adekvátnost, -i ž.: a. výrazu a věci