adiabatický [-dy-ty-] příd. (z řec. zákl.) chem., fyz. označující děje, které probíhají bez výměny tepla s okolím: a-é děje, změny