administrace [-ny-], -e ž. (z lat.) řízení a vedení správní a obchodní stránky, zvl. novin a časopisů; kancelář, oddělení obstarávající tuto stránku: nabídky, předplatné přijímá a. listu; administrační příd.: a. práce; přísl. administračně