adresa, -y ž. (zast. ob. a nář. atres, -u m., Rais, Nov., Pujm.) (z něm. driv. fr.) 1. údaj na dopise n. zásilce, obsahující jméno příjemce a místo dodání: přesná a.; jaká je vaše a.?; napište zpáteční a-u; krycí a.; zmýlit se v a-e, přen. obrátit se na nepravého; obrátit se na špatnou, nesprávnou a-u; říci něco na něčí a-u přímo pro něho (často s úmyslem varovat, hrozit ap.); to jde, míří na vaši a-u to se týká vás 2. písemný umělecky provedený projev, zprav. slavnostní, obracející se k někomu: blahopřejná, pozdravná, děkovná a.; odevzdat někomu a-u; Marxova Adresa k Svazu komunistů 3. tech. číslo, kt. je přiřazeno urč. místu v paměti počítače; adresový příd.: a-á páska