adverbium, -ia s. (z lat.) jaz. příslovce: a. času; adverbiální příd. jaz. příslovečný: a. přípona, určení; přísl. adverbiálně: a. určovat