aerosol, -u m. (6. j. -u) (z řec. + lat. zákl.) odb. soustava obsahující kapalinu n. tuhou látku rozptýlenou ve formě malých částic v plynu, zejm. vzduchu (např. mlha, kouř); výrobek(léčivo, kosmetický přípravek ap.) založený na této soustavě a rozprašovaný pod tlakem; aerosolový příd.: a. rozprašovač na aerosol