agentura [-úra], -y ž. (z něm. driv. lat.) jednatelství, zastupitelství: a. pojišťovny; divadelní a.; zahraniční a.; tisková a.; a. nepřátelské výzvědné služby; agenturní příd.: a. záležitosti; a. špionážní aparát