agitovati ned. (z lat.) 1. (pro koho, co; proti komu, čemu; ~) horlivě, zprav. veřejně působit ve prospěch n. neprospěch někoho, něčeho, k rozšíření n. potlačení něj. názoru; snažit se získat přívržence n. odpůrce někomu, něčemu: a. pro mír, pro účast na sjezdu, ve volbách; a. pro kandidáta NF; a. proti válce, proti imperialistům; a. letáky, kresbami; a. politicky 2. polit. slang. (koho) získávat: a. brigádníky 3. (proti komu, čemu) podněcovat, štvát; hanl. (koho komu) nadhánět (často v cizím zájmu): a. potají proti usnesení, proti většině; a. do cizinecké legie ○ předp. z-, za-, za- si; nás. agitovávati ○ předp. z-