akce, -e ž. (z lat.) 1. činnost, zvl. široce organizovaná, zaměřená k jistému cíli; postup, jednání, působení: mírová, podpisová a.; svépomocná a.; zotavovací, sběrací, propagační a.; zestátňovací, osvobozovací a.; rozvinout masovou akci; být schopen a.; vyvolat akci pro zlepšení docházky; a. zlepšovacích návrhů; diplomatická, politická a.; válečná a.; obranná a.; teroristická a.; nepřátelská a. činnost zaměřená proti někomu; činnost nepřítele; být v akci (o vojenské jednotce) bojovat; zahájit akci proti nepříteli; období otevřených akcí proletariátu 2. válečný n. zpravodajský (špionážní) podnik, označovaný zprav. heslem: akce B 3. činnost, práce, působení: a. srdeční; a. dýchacího svalstva, a. paží pohyby; fyz. působení: a. a reakce; expr. zdrob. akcička, -y ž.; akční v. t.