akreditace [-dy-], -e ž. (z lat. zákl.) pověření, akreditování: udělit, odejmout a-i; zbavit a.