alergie, -e ž. (z řec. zákl.) med. zvláštní přecitlivělost organismu k někt. látkám; alergický příd.: a-é choroby; a-é reakce; kopřivka je choroba původu a-ého