alergik, -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) med. nemocný trpící alergií