ambit, -u m. (6. j. -u) (z lat.) otevřená sloupová chodba, ochoz, zprav. na vnitřním obvodu klášterních budov; křížová chodba: klenuté a-y kolem klášterní zahrady; emauzský a. zdobený malbami; zdrob. *ambitek, -tku m. (K. Čap.)