amoniak [-ny-], -u m. (z řec.) chem. bezbarvá, plynná, ostře zapáchající sloučenina dusíku s vodíkem (vz. NH3), jejímž rozpuštěním ve vodě vzniká čpavek; amoniakový příd.: a-é chladicí stroje v nichž se užívá k chlazení amoniaku; amoniakální příd.: chem. a. soda, dusík; a. kvašení moče; a. voda plynárenská