analytik [-tyk], -a m. (mn. 1. -ci, -kové, 6. -cích) (analytička, -y ž.) kdo analyzuje: být a., nikoli syntetik; a. veřejného života; chemik a.