aplikace, -e ž. (z lat.) 1. použití, využití, uplatnění: a. vědeckých poznatků v praxi; a. nových metod; a. zákona; med. a. obkladů přikládání, přiložení; a. léků, radioterapie použití 2. přenesení, přizpůsobení: a. pouček dialektického materialismu na jevy společenského života 3. látková n. kožená ozdoba našívaná zevně na jinou látku n. na kůži; aplikační příd.: a. metoda; text. a. barvy k tisku tkanin