arcibiskup, -a m. (1. mn. -ové) nejvyšší biskup církevní provincie: pražský a.; arcibiskupovati ned. řidč. být arcibiskupem: Metodějovo arcibiskupování; arcibiskupský příd.: a-á hodnost; a-á kurie; a. palác; arcibiskupství, s. 1. hodnost a úřad arcibiskupa: zřízení a.; biskupství povýšeno na a.; přen. budova, v níž bydlí arcibiskup 2. území, na něž se vztahuje pravomoc arcibiskupa; arcidiecése: a. pražské