asociace, -e ž. (z lat.) 1. sdružování, sdružení: a. představ; významová a.; chem. shlukování molekul ve větší celky 2. volné spojení organizací stejného druhu: a. odborových organizací; Mezinárodní federace fotbalových a-í; asociační příd.: a. proces, metoda; – a. kopaná hraná podle pravidel Mezinárodní fotbalové amatérské federace; a. kapitán; přísl. asociačně: a. spojovat